Διαγνωστική και Επεμβατική Οφθαλμολογία
Αλέξανδρος Φ. Ψινάκης

Ο Χώρος μας

Προσπαθώντας να είναι λειτουργικός και ευχάριστος…

Ο Εξοπλισμός

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αιχμής μεγιστοποιεί τη διαγνωστική εμβέλεια και διασφαλίζει καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Η Μέθοδος

Τηρώντας τις Αρχές, με μέθοδο και επιμονή, μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις χωρίς να ξεχνάμε τον άνθρωπο.


Οι ιστοσελίδες είναι διαφημιστικοί χώροι όπου ο καθένας προσπαθεί να παρουσιάσει την καλύτερη εκδοχή της δικής του πραγματικότητας. Επομένως, βλέποντας μια ιστοσελίδα τις περισσότερες φορές αξιολογούμε τη διαφημιστική δεινότητα των δημιουργών της. Στη δική μας παρουσίαση αποφασίσαμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε διαφημιστικού τύπου προσέγγιση και να παρουσιάσουμε το χώρο μας, τον τρόπο λειτουργίας μας και τη στάση που κρατάμε απέναντι στα ιατρικά θέματα, υπογραμμίζοντας ότι:

Καλός χειρουργός δεν είναι αυτός που μόνο έχει κάνει πολλά χειρουργεία, αλλά αυτός που έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα χειρουργεία του.

Κανένα site, ούτε και το δικό μας, δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ιατρού που είναι απαραίτητα για τη σωστή άσκηση της ιατρικής.

Όσες φορές ένας χειρουργός έχει το δικαίωμα να επικαλείται ότι πρώτος χρησιμοποίησε μια μέθοδο, άλλες τόσες έχει την υποχρέωση να απολογηθεί εάν το νέο δεν αποδειχθεί καλύτερο του παλαιού.

Eπιλογή μας είναι να εφαρμόζουμε το καινούργιο στους ασθενείς με την ίδια προσοχή και επιφύλαξη που θα το εφαρμόζαμε στον εαυτό μας, δηλαδή μόνο εφ όσον το καινούργιο έχει επαρκώς δοκιμαστεί και έχει αποδειχθεί καλύτερο του παλαιού. Οι πειραματικές προσεγγίσεις δεν αφορούν τους δικούς μας ασθενείς.

Aσκώντας σωστά την ιατρική δίνουμε σε όσους μας το ζητούν την καλύτερη δυνατή βοήθεια, γνωρίζοντας ότι το καλό αποτέλεσμα ωφελεί τον ασθενή αλλά χαρακτηρίζει εμάς.