Σχετικά με τα LASER

   Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε η ευρεία εφαρμογή των excimer LASER για τη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών, κυρίως της μυωπίας και του αστιγματισμού.

   Οι συνεχείς εξελίξεις στην ανάπτυξη συστημάτων LASER και οι νέες γνώσεις πάνω στη βιομηχανική των ιστών και τη βιοτεχνολογία οδήγησαν σταδιακά στην ανάπτυξη διορθωτικών συστημάτων LASER νέων γενεών με αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε τόσο τις υψηλές αμετρωπίες (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) όσο και το πρόβλημα της πρεσβυωπίας (υπό προϋποθέσεις).

   Τα LASER τελευταίας γενιάς με τα ακριβή συστήματα eye tracking και τα εξειδικευμένα νορμογράμματα εφαρμογής της ενέργειας εξασφαλίζουν υψηλότατο επίπεδο ακρίβειας στις διορθώσεις με ελάχιστη παρέμβαση στους ιστούς.

   H επιλογή της κατάλληλης για τον ασθενή μεθόδου LASER (LASIK, Femto LASIK, PRK, Transepithelial PRK) πρέπει να γίνεται μετά από λεπτομερή πολυεπίπεδο έλεγχο ώστε να διασφαλίζεται το καλύτερο μόνιμο οπτικό αποτέλεσμα (όραση) με την ελάχιστη παρέμβαση στους ιστούς (χωρίς φθορά).

   Για αυτό πιστεύουμε ότι η επιλογή της μεθόδου του LASER (LASIK, Femto LASIK, PRK, Transepithelial PRK) πρέπει να γίνεται από τον ιατρό με κύριο κριτήριο το μακροπρόθεσμο όφελος του ασθενούς και όχι κάτω από την πίεση των τάσεων που διαμορφώνονται από τις εταιρίες με κίνητρο το κέρδος.

   Τα LASER είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και ιδιαίτερα ασφαλή, εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους και εφόσον επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις η πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων είναι πρακτικά αμελητέα.

   Η διαφημιστικού τύπου αναφορά στη χρήση μηχανημάτων νέας γενιάς (5ης, 6ης κλπ) και στα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, πέρα από τη δημιουργία εντυπώσεων, δεν εξυπηρετεί ουσιαστικά τον ασθενή, δεδομένου ότι η εφαρμογή του LASER οφείλει να υπακούει και να εξυπηρετεί τις ειδικές απαιτήσεις κάθε ασθενούς ξεχωριστά, στα πλαίσια της εξατομικευμένης θεραπείας (Customised treatment).

   Η συνεχής ενασχόληση με τη διαθλαστική χειρουργική τα τελευταία 23 χρόνια εξασφαλίζει την απαιτούμενη εμπειρία που προκύπτει από την εκτέλεση ενός μεγάλου αριθμού επεμβάσεων. Εκτός όμως από την εμπειρία πιστεύουμε ότι σημαντικό στοιχείο για τη διασφάλιση άριστων αποτελεσμάτων είναι η εξατομίκευση της μεθόδου με βάση τις ανάγκες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του ασθενούς.

Διαγνωστική και Επεμβατική Οφθαλμολογία
Αλέξανδρος Φ. Ψινάκης

Ο Χώρος μας

Προσπαθώντας να είναι λειτουργικός και ευχάριστος…

Ο Εξοπλισμός

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αιχμής μεγιστοποιεί τη διαγνωστική εμβέλεια και διασφαλίζει καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Η Μέθοδος

Τηρώντας τις Αρχές, με μέθοδο και επιμονή, μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις χωρίς να ξεχνάμε τον άνθρωπο.