Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

   Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μία πάθηση που οφείλεται συνήθως στη μειωμένη παραγωγή ινσουλίνης, με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Εκτός των γενικότερων προβλημάτων που προκαλεί, ο διαβήτης μπορεί να επηρεάσει και την όραση προσβάλλοντας διάφορα σημεία του ματιού, ανάμεσα στα οποία σημαντικότερος είναι ο αμφιβληστροειδής χιτώνας.

   Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑ) προκαλείται από την προσβολή των αγγείων του αμφιβληστροειδούς από το διαβήτη. Η ΔΑ αφορά όλους τους διαβητικούς ασθενείς (ινσουλινοεξαρτώμενους και μη). Όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα που πάσχει από διαβήτη ο ασθενής, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ανάπτυξης ΔΑ.

   Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι σοβαρή και εξαιρετικά ύπουλη πάθηση. Στα αρχικά της στάδια, ακόμη και όταν συμβαίνουν σημαντικές αλλοιώσεις στα μάτια του, ο ασθενής μπορεί να μην αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα. Η όραση μπορεί να μην επηρεαστεί έως ότου η πάθηση να εξελιχθεί σε πιο προχωρημένα στάδια. Το κύριο σύμπτωμα, η σημαντική μείωση της όρασης, εμφανίζεται όταν αναπτυχθεί οίδημα στη ωχρά κηλίδα, αιμορραγία στον αμφιβληστροειδή και στο υαλοειδές ή προσβολή του οπτικού νεύρου. Επίσης, σε διαφορετικά στάδια της πάθησης μπορούν να εμφανιστούν θολή όραση με χαρακτηριστικές διακυμάνσεις, διπλωπία, μυγάκια, σκιές στο οπτικό πεδίο, καταρράκτης και γλαύκωμα.

Αριστερά : Φυσιολογικός Αμφιβληστροειδής, Δεξιά : Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

   Οι διαβητικοί ασθενείς πρέπει να εξετάζονται σε ετήσια βάση ακόμη και όταν δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, καθώς έχει μεγάλη σημασία η διάγνωση της νόσου να γίνεται στα αρχικά της στάδια. Σε περιπτώσεις ήπιας ΔΑ συνιστάται εξέταση κάθε 6 μήνες για παρακολούθηση της εξέλιξής της, ενώ σε προχωρημένα στάδια η παρακολούθηση πρέπει να είναι ακόμη πιο συχνή.

Φυσιολογική όραση και όραση σε Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

Αντιμετώπιση

   Καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση της ΔΑ έχει η σωστή ρύθμιση του σακχάρου (γλυκόζης) του διαβητικού ασθενούς. Η καλή ρύθμιση του σακχάρου μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της ΔΑ και καθυστερεί την εξέλιξή της. Θα πρέπει επίσης να ρυθμίζονται σωστά η αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα καθώς και να αποφεύγονται το κάπνισμα και η υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ.

   Η θεραπεία είναι εξατομικευμένη ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόβλημα του ασθενούς. Στηρίζεται κυρίως στις ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις με αντινεοαγγειακούς παράγοντες (anti-VEGF) και στην εφαρμογή LASER, είτε εστιακά σε συγκεκριμένες περιοχές του αμφιβληστροειδούς είτε σε όλο το εύρος του (παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία). Σε ορισμένες περιπτώσεις προχωρημένης ΔΑ (αιμορραγίες υαλοειδούς ή αποκόλληση αμφιβληστροειδούς) απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση με υαλοειδεκτομή, αφαίρεση του υαλοειδούς σώματος και έγχυση σιλικόνης ή ειδικών αερίων.

Διαγνωστική και Επεμβατική Οφθαλμολογία
Αλέξανδρος Φ. Ψινάκης

Ο Χώρος μας

Προσπαθώντας να είναι λειτουργικός και ευχάριστος…

Ο Εξοπλισμός

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αιχμής μεγιστοποιεί τη διαγνωστική εμβέλεια και διασφαλίζει καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Η Μέθοδος

Τηρώντας τις Αρχές, με μέθοδο και επιμονή, μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις χωρίς να ξεχνάμε τον άνθρωπο.