Ο Εξοπλισμός

   Ο σχεδιασμός του εξοπλισμού έχει ως κεντρικό άξονα την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε διαγνωστικό επίπεδο τόσο για τις τρέχουσες όσο και για τις πλέον σπάνιες οφθαλμολογικές παθήσεις.

   Για την επίτευξη του στόχου αυτού εντάσσεται στην τρέχουσα και καθημερινή ιατρική μας πράξη η αξιοποίηση των δεδομένων της ιντερφερομετρίας (IOL Master, Zeiss Meditec), του φασματικού μικροσκοπίου (Topcon SP1-1P), της Spectral Domain τομογραφίας συνοχής αμφιβληστροειδούς και κερατοειδούς (CIRRUS HD-OCT 5000), της Α και Β υπερηχογραφίας, των τοπογραφικών συστημάτων κερατοειδούς, των ψηφιακών απεικονιστικών μεθόδων βυθού, των συστημάτων ελέγχου λειτουργίας του οπτικού νεύρου με FDT (Frequency Doubling Technology) και Humphrey περιμετρία, καθώς και εξειδικευμένων διαγνωστικών συστημάτων για τη μελέτη των βιομηχανικών ιδιοτήτων του κερατοειδούς (ORA Ocular Response Analyser).

   H συνεχής ανανέωση του εξοπλισμού με στόχο τη χρήση τεχνολογίας αιχμής και η διαρκής πιστοποιημένη εκπαίδευση των συνεργατών μας διασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση στον τομέα αυτό.

33

3

92059205

9205

Description

37233723

3723

Description


IMGP5316iIMGP5316i

IMGP5316i

Description

22

2

19641964

1964

Description


17631763

1763

Description

17571757

1757

Description

17591759

1759

Description


19661966

1966

Description

11

1

19311931

1931

Description


19251925

1925

Description