Κριτήρια καταλληλότητας

   Προκειμένου να διασφαλιστούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα μετά την εφαρμογή του διαθλαστικού LASER πρέπει να τηρούνται αυστηρά και τα κριτήρια καταλληλότητας των ασθενών. Τα κυριότερα από αυτά είναι:

  • Ο υποψήφιος για διαθλαστική επέμβαση πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να έχει σταθερή όραση τον τελευταίο χρόνο (χωρίς διακυμάνσεις της διάθλασης).
  • Τα μάτια πρέπει να είναι υγιή, χωρίς ενεργή επιπεφυκίτιδα, βλεφαρίτιδα ή μόλυνση του κερατοειδούς.
  • Αν υπάρχει ξηροφθαλμία πρέπει να αντιμετωπίζεται πριν την επέμβαση.
  • Το LASER δεν πρέπει να γίνεται μετά τον 3ο μήνα της εγκυμοσύνης και κατά τη διάρκεια της γαλουχίας καθώς οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν στην περίοδο αυτή προκαλούν παροδικές αλλαγές στην διάθλαση.
  • Συστηματικές παθήσεις (όπως νόσοι του κολλαγόνου, διαβήτης, αυτοάνοσα νοσήματα) δεν αποκλείουν την επέμβαση, εφ όσον είναι καλά ρυθμισμένες και βρίσκονται σε ύφεση. Το σύνδρομο Sjoegren είναι απόλυτη αντένδειξη για την επέμβαση LASIK, λόγω της πιθανότητας επιδείνωσης της ξηροφθαλμίας.
  • Ο κερατόκωνος αποτελεί αντένδειξη για διαθλαστική επέμβαση με LASER αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδυαστεί η διόρθωση με LASER με τη μέθοδο cross linking, με πολύ καλά αποτελέσματα.
  • Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει αρχόμενος καταρράκτης πριν προχωρήσουμε στην επέμβαση.
  • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος και να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες.
Διαγνωστική και Επεμβατική Οφθαλμολογία
Αλέξανδρος Φ. Ψινάκης

Ο Χώρος μας

Προσπαθώντας να είναι λειτουργικός και ευχάριστος…

Ο Εξοπλισμός

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αιχμής, μεγιστοποιεί τη διαγνωστική εμβέλεια  και διασφαλίζει καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα

Η Μέθοδος

Τηρώντας τις Αρχές, με μέθοδο και επιμονή, μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις χωρίς να ξεχνάμε τον άνθρωπο.