Η Μέθοδος

   Η μέθοδος είναι το απαραίτητο λειτουργικό σύστημα για να αξιοποιηθούν σωστά και επαρκώς η επιστημονική γνώση και ο τεχνολογικός εξοπλισμός.

   Έχοντας αυτό σαν αρχή διαμορφώσαμε μια εξεταστική διαδικασία που περιλαμβάνει πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο όλων των επί μέρους τμημάτων του οπτικού συστήματος σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς:

  • Έλεγχος κερατοειδούς με ηλεκτρονική τοπογραφία, φασματικό μικροσκόπιο, OCT και Ocular Response Analyser.
  • Έλεγχος προσθίου ημιμορίου με καταγραφόμενη βιομικροσκόπηση, OCT και IOL master.
  • Έλεγχος βυθού με ψηφιακή Fundus camera, β-υπερηχογραφία και Spectral Domain OCT.
  • Έλεγχος οπτικού νεύρου με Humphrey στατική περιμετρία, Frequency doubling περιμετρία και OCT.
  • Έλεγχος ενδοφθάλμιας πίεσης με αεροτονόμετρο, applanation τονόμετρο επιπέδωσης και Ocular Response Analyser.

   Eπιπλέον, η εξεταστική διαδικασία γίνεται με τρόπο ώστε η αξιολόγηση των επί μέρους ευρημάτων και η σύνθεσή τους για τη διάγνωση και τη θεραπεία να γίνονται αποκλειστικά από τον ιατρό, υπάρχει δηλαδή άμεση εποπτεία του ιατρού σε όλα τα στάδια των εργασιών που επιτελούνται από τους οπτομέτρες και το εξειδικευμένο προσωπικό.

Premium WordPress TrueThemes

   Η λειτουργία του ιατρείου είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 9001). H ομάδα των συνεργατών μας αποτελείται από πτυχιούχους οπτομέτρες και προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση για τον χειρισμό των ιατρικών μηχανημάτων.

   Οι εξετάσεις καταγράφονται πλήρως και αρχειοθετούνται, επιτρέποντας ανά πάσα στιγμή την ανάκλησή τους ώστε να διευκολύνεται ο συγκριτικός έλεγχος και η συνολική εκτίμηση της πορείας του ασθενούς. Επιπλέον, διασφαλίζεται περαιτέρω η προστασία των αρχείων μέσω της τεχνολογίας i-clouding.

   Στα πλαίσια της διαγνωστικής και θεραπευτικής μεθοδολογίας εντάσσεται και η επιλεκτική συνεργασία με ειδικά οφθαλμολογικά κέντρα καθώς και με καταξιωμένους συναδέλφους άλλων οφθαλμολογικών και μη ειδικοτήτων.

 

Ο Χώρος μας

Προσπαθώντας να είναι λειτουργικός και ευχάριστος…

Ο Εξοπλισμός

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αιχμής μεγιστοποιεί τη διαγνωστική εμβέλεια και διασφαλίζει καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Η Μέθοδος

Τηρώντας τις Αρχές, με μέθοδο και επιμονή, μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις χωρίς να ξεχνάμε τον άνθρωπο.